BOS

Wyzwania dla nowoczesnych usług finansowych

W dzisiejszych czasach nowoczesne usługi finansowe, w dużej mierze bazują na rozwiązaniach informatycznych, z tego względu możliwości biznesowe są bezpośrednio zależne od cyfrowej architektury instytucji finansowych. W tym złożonym środowisku FinTech’y i banki muszą radzić sobie z:

Obsługą nowych usług cyfrowych

Instytucje finansowe muszą przyjąć nowe sposoby działania i świadczenia usług. Zmiany, takie jak PSD2, mają na celu wprowadzenie bankowości w Świat otwartego API, zapewnienie interoperacyjności i integrację poprzez otwarte standardy komunikacji.

Rozszerzoną ochroną

Wymagania nowoczesnych organizacji FinTech stwarzają wyzwania dla ustalonej infrastruktury bezpieczeństwa. Funkcje takie jak cyfrowe portfele, porady robo i blockchain stwarzają zapotrzebowanie na zupełnie nowe mechanizmy bezpieczeństwa. Architektura oparta o mikroserwisy pozwala na implementację najlepszych praktyk tworzenia oddzielnej usługi tożsamości spełniając tym samym najnowsze wymagania w zakresie ochrony danych.

Bezproblemową integracją

Warstwa integracji w nowoczesnym rozwiązaniu wymaga zaawansowanego zestawu rozwiązań integracyjnych (API) do komunikacji z innymi usługami, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Jednocześnie warstwa integracyjna jest bardzo trudna do zarządzania w dużych monolitycznych rozwiązaniach. Architektura rozproszona, oparta np. o mikroserwisy sprawia, że warstwa integracyjna jest łatwiejsza w zarządzaniu i zabezpieczaniu poprzez izolację, skalowalność i odporność.

Szybszym wdrażaniem zmian

Szybkie dostarczanie nowych innowacyjnych rozwiązań na rynek jest podstawą sukcesu nowoczesnych banków i organizacji FinTech. Rozwiązania oparte o mikroserwisy ułatwiają różnym zespołom aplikacyjnym niezależne dostarczanie nowych funkcjonalności w celu sprostania rosnącym wymaganiom klientów. Ponadto mikroserwisy z powodzeniem obsługują większą liczbę użytkowników i transakcji, bez wpływu na całość rozwiązania.

Kierunki rozwoju nowoczesnych instytucji finansowych

 

Nowoczesna architektura cyfrowa w instytucjach finansowych (np. Modern Banks, Challenger Banks lub FinTechs) musi obsługiwać:

 • innowacje w usługach bankowych,
 • nowe trendy w rozwoju kanałów sprzedaży,
 • decentralizacja architektury cyfrowej,
 • szybki rozwój,
 • skalowalność architektury cyfrowej,
 • procesy back-end i middle-end,
 • bezpieczeństwo danych i usług bankowych.

 

BOS – Banking Operating System

BOS to lekkie rozwiązanie do obsługi produktów finansowych, dedykowane dla organizacji Fintech i Challenger banków. BOS składa się z wielu komponentów biznesowych, które dostarczają monoliniowe rozwiązania w zakresie całej organizacji oraz organizacji. System BOS oparty jest w całości na architekturze mikroserwisów z otwartym interfejsem API pozwalającym na integracje z systemami zewnętrznymi. Architektura mikroserwisów oraz niskokodowa struktura wraz ze zintegrowanym zestawem narzędzi zarządzających, pozwala rozszerzać i dostosowywać aplikację przy minimalnym lub zerowym programowaniu. Granulacja usług pozwala na łatwe i szybkie przygotowywanie procesów i ich organizowanie, w celu osiągnięcia pożądanego produktu biznesowego.

 

BOS wspiera nowe trendy w rozwoju kanałów sprzedaży

BOS jako innowacyjny system finansowy jest przygotowany do wspierania nowych trendów w rozwoju kanałów sprzedaży w obszarach:

 • organizacje wielomarkowe,
 • wspieranie e-commerce,
 • integracja z systemami zarządzania API,
 • obsługa całodobowego dostępu do danych klienta.

Architektura systemu BOS

BOS – funkcje administratora i operatora

 

Architektura mikroserwisowa jako alternatywa dla systemu monolitów

Platforma BOS to przykład wdrożenia tradycyjnego monolitycznego rozwiązania bankowości centralnej do mikroserwisów, w efekcie umożliwiająca:

 • ciągłe dostarczanie i wdrażanie dużych, złożonych aplikacji,
 • skalowalność,
 • sprawdzalność,
 • zdolność wdrażania (usługi mogą być wdrażane niezależnie),
 • rozwój (usługi mogą być rozwijane niezależnie od innych zespołów).

Biznesowe podejście do architektury mikroserwisów

 

BOS wspiera innowacje w usługach bankowych dla nowoczesnego klienta

BOS to system finansowy, który posiada zestaw unikalnych cech, które odróżniają go od istniejących produktów na rynku w obszarach:

 • rozdzielenie danych klientów w organizacjach wielomarkowych z mechanizmami domowymi,
 • zarządzanie transakcjami finansowymi opartymi zarówno na walutach Fiat, jak i kryptowalutach,
 • wspieranie nowych trendów płatniczych (np. Karty, e-commerce, SEPA, SWIFT),
 • szybkie wdrożenie nowych produktów i usług,
 • moduł limitów zdefiniowanych przez użytkownika,
 • obsługa adapterów dla zewnętrznych systemów płatności,
 • zapewnienie wbudowanego modułu Księgi Głównej,
 • zarządzanie danymi do celów raportowania obowiązkowego i zarządzania.

Mikroserwisy obsługiwane przez platformę JLupin, charakteryzują się:

 • Rozproszoną (skalowalna) architekturą, która pozwala liniowo skalować system i samą platformę
 • Repozytorium usług rozproszonych i równoważnikami obciążenia zapewniającymi pełną elastyczność i bezpieczeństwo architektury systemu
 • Równo obciążonymi, szybkimi protokołami binarnymi, co zapewnia wysoką wydajność i niezawodne przetwarzanie (danych?)
 • Działaniami samouzdrawiającymi, aby usługa działała bez względu na awarie
 • Wdrożeniami True Zero Downtime, służącymi do przeprowadzania całkowicie zmian online w systemie (nawet w przypadku sesji)
 • Kolejkami reaktywnymi – dzięki skalowalnemu, nowoczesnemu systemowi kolejkowania, wdrażającemu reaktywne modele programowania, działającemu w architekturze mikroserwisów
 • Reaktywnymi kanałami – polegającymi na rozproszonych, dynamicznych kanałach komunikacyjnych pozwalających na realizację reaktywnych metod obsługi zgłoszeń od klienta

 

 

BOS (Banking Operating System) odpowiada na bieżące potrzeby rynku finansowego tj.:

 • Cyfryzację i automatyzację wszystkich procesów biznesowych
 • Globalizację usług finansowych
 • Głęboką personalizację z pełnym podejściem omnichannel zarówno w sprzedaży, jak i obsłudze klienta
 • Multi-branding w celu dostosowania oferty do wszystkich grup klientów, również we współpracy z partnerami spoza sektora finansowego (np. Telco, e-commerce)
 • Łatwe i szybkie dostosowanie do wymogów rynku (biznes i regulacje)
 • Opłacalność wraz z pełną digitalizacją na dużą skalę

Wsparcie strategii multi-brandowej

Platforma mikroserwisów pozwala na indywidualne pojeście do klienta i produktów dla każdego brandu

GDPR/PSD2

Otwarte API oraz separacja danych na poziomie mikroserwisów powoduje, że system nie tylko jest zgodny z obecnymi wymaganiami ale pozwala na łatwą implementację ew. nowych wymagań

Szybki rozwój

Architektura mikroserwisów w znacznym stopniu ogranicza wpływ rozwiązań legacy na dalszy rozwój produktów i szybkość implementacji zmian

Real-time data access

Real-time i szybki dostęp do danych klienta, niezależnie od dostępu i obciążenia pozostałych komponentów rozwiązania.

Open banking & API’s

Otwarte API pozawala na budowanie partnerskich relacji z liderami innowacji na rynku i pozwalana oferowanie klientowi najlepszych produktów i usług

Jeśli masz pytania lub zainteresowały Cię nasze produkty, skontaktuj się z nami poprzez formularz