Body Leasing

Dedykowani specjaliści

Body leasing to outsourcing personalny, polegający na okresowym podnajmie pojedynczych specjalistów IT w ramach projektu lub roli w zespole analitycznym, programistycznym lub testowym.

 

Kiedy wybrać Body Leasing?

Gdy potrzebujesz dedykowanego specjalisty na określony czas

Gdy nie chcesz ponosić kosztów związanych z rekrutacją

Gdy wymagany w Twoich projektach stack technologiczny ulega dynamicznym zmianom

Gdy potrzebujesz unikalnych kompetencji w ramach wybranego projektu

Gdy chcesz zachować wyłączne prawo do kodu źródłowego

Zalety Body Leasingu

Optymalizacja kosztów

Współpraca w ramach Body Leasingu ogranicza koszty związane z rekrutacją oraz tworzeniem nowego stanowiska pracy

Brak formalnych zobowiązań

Body Leasing uwalnia klienta od konieczności tworzenia dedykowanego stanowiska w ramach struktury organizacyjnej

Dostęp do unikalnych kompetencji technicznych

Dzięki wdrożeniu zaawansowanych procesów rekrutacyjnych potrafimy dotrzeć do kandydatów odznaczających się wyjątkową wiedzą i umiejętnościami

Oszczędność czasu

Podjęcie współpracy z kandydatem w trybie Body Leasingu odbywa się szybciej niż standardowy proces rekrutacyjny w organizacji

Szybkie wdrożenie do projektu

Nasi specjaliści są bardzo dobrze przygotowani do nawiązania szybkiej i efektywnej współpracy z już istniejącymi zespołami technicznymi, co znacząco skraca czas wdrożenia się w projekt

Elastyczny model rozliczeń

Model rozliczeń w ramach Body Leasingu jest dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta

Formy współpracy

W siedzibie INCAT

W szczególnych przypadkach, na życzenie Klienta nasi specjaliści mogą pracować w projekcie zdalnie. Dzięki narzędziom do komunikacji online, oraz zdalnego zarządzania projektami kontakt z klientem i zespołem przebiega zupełnie bezproblemowo.

W siedzibie klienta

W zależności od potrzeb istnieje możliwość relokacji naszych specjalistów i pracy w siedzibie klienta.

Podział zadań w projekcie

Klient

Incat

Metodyka projektowa

Metodyka projektowa

Metodyka projektowa

Sprzęt i licencje oprogramowania narzędziowego

Sprzęt i licencje oprogramowania narzędziowego

Sprzęt i licencje oprogramowania narzędziowego

Organizacja pracy zespołu projektowego

Organizacja pracy zespołu projektowego

Organizacja pracy zespołu projektowego

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Utrzymanie, rozwój oraz ewaluacja

Utrzymanie, rozwój oraz ewaluacja

Utrzymanie, rozwój oraz ewaluacja

Zarządzanie produktem

Zarządzanie produktem

Zarządzanie produktem

Dopasowanie kompetencji technicznych do projektu

Dopasowanie kompetencji technicznych do projektu

Dopasowanie kompetencji technicznych do projektu

Proces rekrutacyjny

Proces rekrutacyjny

Proces rekrutacyjny

Program benefitów pracowniczych

Program benefitów pracowniczych

Program benefitów pracowniczych

Elementy wyceny

qode-np-item
1
Wymagane kompetencje i doświadczenie specjalisty
qode-np-item
2
Czas zaangażowania
qode-np-item
3
Zakres i specyfika realizowanych zadań

Zamów wycenę

    *pole obowiązkowe

    Administratorem Państwa danych osobowych jest Incat sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Braniborska 40, 53-680 Wrocław, KRS 0000599310. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi:
    a) elektroniczną na adres mailowy biuro@incat.com.pl lub
    b) korespondencyjną na adres Incat sp z o.o.,ul. Braniborska 40, 53-680 Wrocław (z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych)
    Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania, nie dłużej niż jest to konieczne w celu wykonania tego zadania oraz dla spełnienia ewentualnych wymagań prawnych w przypadku dochodzenia roszczeń prawnych. Przetwarzamy Państwa dane samodzielnie. Niemniej w celu realizacji obsługi zapytań możemy powierzać Państwa dane naszym podwykonawcom, którzy wpierają nas w utrzymaniu i zarządzaniu naszym serwisem internetowym, tj. dostawcy usług technicznych, obsługujący infrastrukturę potrzebną do funkcjonowania serwisu internetowego, w tym hosting. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych: prawo dostępu, do danych, prawo do sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne aby otrzymać odpowiedź na zapytanie.