Nasz klient to jeden z dynamicznie rozwijających się europejskich fintechów, który oferuje aplikację do obsługi płatności wraz z wirtualną kartą płatniczą. W ramach aplikacji, nasz klient dostarcza m.in. wymianę walut na atrakcyjnych warunkach, wielowalutowe karty płatnicze, ubezpieczenie na zakupy online, z gwarancją natychmiastowego zwrotu gotówki w przypadku zwrotu towaru, a także cashback za transakcje w partnerskich sieciach handlowych. W tym projekcie INCAT pełni rolę partnera technologicznego i dostawcy głównego systemu transakcyjnego.

Czym jest BOS?

BOS to kompleksowy system transakcyjny, oparty na architekturze mikroserwisów, dedykowany fintechom i nowoczesnym instytucjom finansowym, takim jak challenger banki, digital banki i neo-banki. BOS w architekturze instytucji finansowej pełni rolę centrum przetwarzania danych i transakcji klienta, dając jednocześnie możliwość wdrożenia produktów finansowych, atrakcyjnych z perspektywy klienta końcowego.

Nasz system umożliwia wdrożenie i uruchomienie warstwy back-endowej w aplikacji lub rozwiązaniu klienta, obejmującej moduły transakcyjne, płatnicze oraz konta, przy zachowaniu najwyższej zgodności z wymaganiami regulacyjnymi oraz cyberbezpieczeństwa.

Jakie były potrzeby klienta?

By móc zaoferować swoje rozwiązanie na rynku komercyjnym, klient potrzebował wysoko skalowalnego systemu transakcyjnego, który umożliwi szybki wzrost i sprosta błyskawicznie rosnącej liczbie transakcji oraz klientów aplikacji, bez przestojów i zgodnie z wymaganiami postawionymi przez ustawodawcę.

Poza powyższym, do wymagań klienta należało zaadresowanie wszystkich back-office’owych funkcjonalności, wymaganych dla prowadzenia rachunków swoich klientów i realizacji usług płatniczych, wraz z możliwością możliwie szybkiego rozwoju funkcjonalnego i produktowego.

Rola BOS-a

Funkcjonalności BOS-a adresują wszystkie wymagania biznesowe i techniczne klienta, a architektura mikroserwisów pozwala na wysoką elastyczność w zakresie rozwoju oferty finansowej. Nowoczesne moduły produktowe BOS-a wspierają tworzenie oferty klienta oraz budowanie przewagi biznesowej i marketingowej na komercyjnym rynku finansowym.

Największe wyzwanie wdrożenia

Największym wyzwaniem podczas pracy nad projektem okazał się szeroki zakres funkcjonalności, które należało wdrożyć, a także konieczność integracji z modułami zewnętrznymi w taki sposób, by kompleksowo agregować dane w obrębie Księgi Głównej. Udało nam się zaadresować te wymagania zgodnie z oczekiwaniami klienta, wykorzystując pełen potencjał systemu BOS oraz mnogość jego biznesowych i technologicznych możliwości.

Kluczowe obszary wsparcia biznesu klienta

 • Przetwarzanie danych klientów
 • Zarządzanie rachunkami
 • Procesowanie przelewów oraz płatności
 • Pełna funkcjonalność Księgi Głównej
 • Kaskada walutowa – moduł produktowy, umożliwiający sprawną wymianę walut i płatności w wielu walutach w obrębie aplikacji
 • Cashback – moduł umożliwiający uruchomienie programu partnerskiego, oferującego zwroty za zakupy dokonane w sklepach sieci partnerskiej.

Efekty

Dzięki wdrożeniu BOS-a klient uzyskał:

 • W pełni funkcjonalny moduł back-office aplikacji płatniczej
 • Sprostanie wysokim wymaganiom wydajnościowym na poziomie kilku milionów transakcji miesięcznie
 • Możliwość rozwoju produktowego w oparciu o architekturę mikroserwisów BOS-a
 • Moduł produktowy: cashback, kaskada walutowa
 • Pełną integrację z Księgą Główną
 • Zgodność systemu z wymaganiami regulacyjnymi oraz bezpieczeństwa