CoLab

Outsourcing projektów

CoLab to nowoczesny model outsourcingu, w którym my przyjmujemy rolę partnera technicznego, biorąc na siebie odpowiedzialność za tworzony projekt i końcowy efekt.

Kiedy wybrać CoLab?

Gdy masz do realizacji duży projekt lub zaawansowany system

Gdy chcesz zachować całkowitą kontrolę nad procesem

Gdy potrzebujesz kompleksowego zespołu projektowego

Gdy chcesz zachować wyłączne prawo do kodu źródłowego

Gdy chcesz współdzielić z nami odpowiedzialność za parametry projektu (harmonogram, budżet i zakres)

Zalety CoLab

Zminimalizowane ryzyko

Współdzielimy z Klientem odpowiedzialność za realizację zadań projektowych i powstające w jego trakcie ryzyka

Kontrola procesu

Klient zachowuje pełną kontrolę nad przebiegiem projektu na każdym z jego etapów, pozostawiając operacyjne zarządzanie pracą zespołów dostawcy

Rozliczenie Fixed Price

Model rozliczeniowy Fixed Price pozwala na określenie dokładnego budżetu projektu na etapie jego planowania

Brak nieprzewidzianych kosztów po stronie klienta

Wszelkie dodatkowe koszty, które występują w trakcie trwania projektu podlegają wspólnej z dostawcą procedurze zarządzania zmianą

Project Management

Klient otrzymuje wsparcie w zakresie know-how metodyk projektowych

Zachowanie praw autorskich

Prawa autorskie efektów projektu pozostają wyłącznie przy Kliencie

Formy współpracy

W siedzibie INCAT

Nasi specjaliści mają duże doświadczenie w prowadzeniu projektów całkowicie zdalnie. Dzięki narzędziom do komunikacji online, oraz zdalnego zarządzania projektami kontakt z Klientem i innymi zespołami przebiega zupełnie bezproblemowo.

W siedzibie klienta

W zależności od potrzeb istnieje możliwość relokacji zespołów i pracy w siedzibie Klienta.

W modelu mieszanym

Pracujemy także w modelu mieszanym, w ramach którego relokujemy tylko część zespołu, podczas gdy reszta pracuje zdalnie.

Podział zadań w projekcie

Klient

Incat

Metodyka projektowa

Metodyka projektowa

Metodyka projektowa

Sprzęt i licencje oprogramowania narzędziowego

Sprzęt i licencje oprogramowania narzędziowego

Sprzęt i licencje oprogramowania narzędziowego

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Zarządzanie produktem

Zarządzanie produktem

Zarządzanie produktem

Dopasowanie kompetencji technicznych do projektu

Dopasowanie kompetencji technicznych do projektu

Dopasowanie kompetencji technicznych do projektu

Nieprzewidziane koszty

Nieprzewidziane koszty

Nieprzewidziane koszty

Odpowiedzialność za powodzenie projektu

Odpowiedzialność za powodzenie projektu

Odpowiedzialność za powodzenie projektu

Organizacja zespołów projektowych

Organizacja zespołów projektowych

Organizacja zespołów projektowych

Proces rekrutacyjny

Proces rekrutacyjny

Proces rekrutacyjny

Program benefitów

Program benefitów

Program benefitów

Techniczny know-how

Techniczny know-how

Techniczny know-how

Utrzymanie, rozwój oraz ewaluacja zespołu

Utrzymanie, rozwój oraz ewaluacja zespołu

Utrzymanie, rozwój oraz ewaluacja zespołu

Elementy wyceny

qode-np-item
1
Wymagane technologie i doświadczenie specjalistów
qode-np-item
2
Wielkość angażowanego zespołu
qode-np-item
3
Oczekiwana lokalizacja realizacji prac projektowych
qode-np-item
4
Wymagany stopień odpowiedzialności dostawcy
qode-np-item
5
Zakres realizowanych prac
qode-np-item
6
Odpowiedzialność za organizację sprzętu i narzędzi zespołu projektowego

Zamów wycenę

    *pole obowiązkowe

    Administratorem Państwa danych osobowych jest Incat sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Braniborska 40, 53-680 Wrocław, KRS 0000599310. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi:
    a) elektroniczną na adres mailowy biuro@incat.com.pl lub
    b) korespondencyjną na adres Incat sp z o.o.,ul. Braniborska 40, 53-680 Wrocław (z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych)
    Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania, nie dłużej niż jest to konieczne w celu wykonania tego zadania oraz dla spełnienia ewentualnych wymagań prawnych w przypadku dochodzenia roszczeń prawnych. Przetwarzamy Państwa dane samodzielnie. Niemniej w celu realizacji obsługi zapytań możemy powierzać Państwa dane naszym podwykonawcom, którzy wpierają nas w utrzymaniu i zarządzaniu naszym serwisem internetowym, tj. dostawcy usług technicznych, obsługujący infrastrukturę potrzebną do funkcjonowania serwisu internetowego, w tym hosting. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych: prawo dostępu, do danych, prawo do sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne aby otrzymać odpowiedź na zapytanie.