Fullstack Architect

Fullstack Architect

Lokalizacja: Wrocław
Location: Remote
Form of employment: B2B
Budget: open budget
Number of vacancies: 1

Responsibilities:

 • Support in developing the initial phases of the project for the product from the domain of digital banking
 • Designing architectural solutions for both backend and frontend side
 • Supervising the implementation of initiatives and projects in terms of their compliance with the developed architectural standards
 • Design and coordination of integration between IT systems
 • Identifying areas for the development of IT systems and procedures
 • Programming support during the implementation of solutions
 • Development of a system architecture development strategy to increase the modernity, flexibility and efficiency of the application infrastructure and its preparation for new services and business products

 

Qualifications:

 • Experience in creating projects and architecture of IT systems
 • Minimum 5 years of experience in system integration
 • Minimum 2 years of experience in coordinating architectural projects
 • Practical knowledge of microservice architecture, CI / CD and cloud services
 • Skills to coordinate and plan work in large IT projects
 • Experience with Cloud technologies
 • You’re experienced with a range of programming languages, ideally TypeScript, Java and Go
 • Experience with tools: Kubernetes, Terraform, Docker, Vault, Consul, istio, private cloud, concourse-CI, EFK, Prometheus, Grafana, Firebase
 • Knowledge of clean coding methodologies (SOLID, YAGNI)
 • You like to cooperate with others, you build relationships well in the business environment
 • Knowledge of English at a very good level B2 / C1
 • Experience in banking or a large financial institution is welcome

 

What you get by being a part of the INCAT team:

 • Lack of corporate structures and a positive atmosphere at work
 • Promotion possibilities and professional self-development offered through our training budget program
 • Work in small teams under experienced leadership
 • Stable long-term employment
 • The necessary tools for an effective work environment
 • Support at every stage of your work
 • Flexible working hours
 • Possibility of partial remote work

 

Benefits:

 • Training budget
 • Free medical coverage (Medicover)
 • Co-financing of life insurance
 • Partial funding of MultiSport Plus
 • Financial support for language learning (English and/or German)
 • MyBenefit Cafeteria, account powered by points can be used for any purpose
 • Employee referral bonus

 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Incat sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Braniborska 40, 53-680 Wrocław, KRS 0000599310.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi:
a) drogą elektroniczną biuro@incat.com.pl lub
b) drogą korespondencyjną na adres Incat sp z o.o.,ul. Braniborska 40, 53-680 Wrocław (z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych)Pani/Pana dane osobowebędą przetwarzane w celu rekrutacji, na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podanie danych w zakresie określonym w Art. 221 przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe i stanowi warunek wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Przekazanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Ma Pani/Pan prawo do sprostowania swoich danych, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz uzyskania od administratora dostępu do ich treści. W dowolnym momencie może Pani/Pan zgłosić administratorowi chęć ograniczenia przetwarzania danych, ich przeniesienia lub wnieść o ich usunięcie. W przypadku stwierdzenia naruszenia danych ma Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż 12 miesięcy od przesłania aplikacji na dane stanowisko, chyba, że wyrazi Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby przyszłych rekrutacji. W takim przypadku Pani/Pana dane zostaną usunięte po upływie 3 lat.