Katalog Produktów i Usług

KPiU jest systemem wspierającym zarządzanie produktami i usługami dla sektora bankowego, umożliwiającym definiowanie biznesowych produktów bankowych oraz zarządzanie ich dostępnością dla klientów Banku. Centralne zarządzanie ofertą produktową z poziomu KPiU pozwala na zastosowanie spójnego podejścia do obsługi produktów w zintegrowanych systemach informatycznych w zakresie:

 • Opisu definicji produktu
 • Wyznaczania dostępności oferty
 • Ujednolicenia procesów sprzedaży
 • Ujednolicenia procesów obsługi produktów

Cechy systemu:

 • Centralne repozytorium produktów i usług
 • Oferty produktowe w czasie
 • Tworzenie pakietów produktów
 • Kompletne repozytorium dokumentacji produktowej
 • Portal informacji o produktach
 • Obsługa wielu środowisk

KPiU jako źródło informacji o:

 • Klasyfikacji produktów i usług w banku
 • Indywidualnych cechach poszczególnych produktów
 • Dostępności produktów w kanałach sprzedaży
 • Ofertach produktowych
 • Procedurach, regulaminach i szablonach dokumentów powiązanych z produktami

Wdrożenie KPiU skutkuje realizacją następujących wiodących celów:

Usprawnienie zarządzania definicjami produktów poprzez:

 • Przejrzysty interfejs użytkownika
 • Wersjonowanie gałęzi produktowych
 • Wsparcie procesu zarządczego
 • Obsługę pakietów produktowych

Uporządkowanie schematu produktowego poprzez:

 • Spójny i elastyczny model danych
 • Precyzyjne mapowanie pomiędzy różnymi światami
 • Kompletny model umożliwiający szerszą integrację systemową
 • Eliminację dublowania się definicji produktowych

Wsparcie procesu sprzedaży

Jeżeli jesteś zainteresowany lub masz pytania to napisz do nas, chętnie się skontaktujemy