Regular/Senior .NET developer

Regular/Senior .NET developer

Location: Wroclaw
Form of employment: B2B or Contract of Empolyment
Budget: 15 000 – 17 000 zł netto na FV
Number of vacancies: 1

Responsibilities:

 • You will be working in an agile development environment by designing, implementing, and testing features for different microservices and components (based on our digital cloud platform) used by thousands of users across the globe
 • You will be working with mature automated build & deployment pipeline (Azure DevOps + Git, Docker, Kubernetes)
 • You will be working on Cloud hosted microservices based on REST Api
 • You will be working with latest technologies(.Net Core, Azure, latest Angular) built-in Microservices architecture
 • Your job will involve refining requirements together with the whole dev team, product owner, scrum master and transfer it into great solutions and products
 • We are always catching up with the newest technologies, that’s why research and investigation will be your regular job

 

Qualifications:

 • 5+ years of full time experience in Software Development, Design and Architecture in .NET/C#
 • Excellent practical knowledge of OOP concepts and SOLID principles
 • NET Core/.NET > 4.5 experience
 • Cloud experience (Azure / Amazon Web Services)
 • Experience with Continuous Integration and Deployment workflows
 • Working with Angular testing frameworks — Jasmine and Protractor preferred, but not required
 • Working with Microservices architectureis essential
 • Proficient in Unit and Integration testing, TDD
 • Good understanding of HTTP and RESTful design
 • Proficient with SQL
 • At least basic experience with Angular (2/4/x)

 

Nice to have:

 • Experience in .NET Core
 • Practical experience in Scrum

 

What you get by being a part of the INCAT team:

 • Lack of corporate structures and a positive atmosphere at work
 • Promotion possibilities and professional self-development offered through our training budget program
 • Work in small teams under experienced leadership
 • Stable long-term employment
 • The necessary tools for an effective work environment
 • Support at every stage of your work
 • Flexible working hours
 • Possibility of partial remote work

 

Benefits:

 • Training budget
 • Free medical coverage (Medicover)
 • Co-financing of life insurance
 • Partial funding of MultiSport Plus
 • Financial support for language learning (English and/or German)
 • MyBenefit Cafeteria, account powered by points can be used for any purpose
 • Employee referral bonus

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Incat sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Braniborska 40, 53-680 Wrocław, KRS 0000599310.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi:
a) drogą elektroniczną biuro@incat.com.pl lub
b) drogą korespondencyjną na adres Incat sp z o.o.,ul. Braniborska 40, 53-680 Wrocław (z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych)
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji, na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podanie danych w zakresie określonym w Art. 221 przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe i stanowi warunek wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Przekazanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Ma Pani/Pan prawo do sprostowania swoich danych, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz uzyskania od administratora dostępu do ich treści. W dowolnym momencie może Pani/Pan zgłosić administratorowi chęć ograniczenia przetwarzania danych, ich przeniesienia lub wnieść o ich usunięcie. W przypadku stwierdzenia naruszenia danych ma Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż 12 miesięcy od przesłania aplikacji na dane stanowisko, chyba, że wyrazi Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby przyszłych rekrutacji. W takim przypadku Pani/Pana dane zostaną usunięte po upływie 3 lat.