Senior Golang Developer

Senior Golang Developer

Location: Remote
Form of employment: B2B
Budget: open budget
Number of vacancies: 5

Responsibilities:

 • Being part of digital banking engineering team puts at the front line of one of the most disruptive changes to the financial and banking industry
 • You will be embracing 12 factor app philosophies and driving key deliverables to our’s customer applications and services
 • Building from scrach a software, focusing on codification (Infrastructure and Configuration as code), automation, immutability, CI/CD and scalability
 • Be are responsible for the end-to-end ownership of the platform, from architecture through to infrastructure
 • Consistently applying best-practice and automating absolutely everything and able to build world-class software for our customer
 • You might be working closely with the DevSecOps engineering teams, other times with the PO’s and other times with external parties defining integration mechanisms
 • Working with tech stack like:
  • Languages: Go, Java (Spring Boot), Scala, .net Core, Python
  • Tools: Kubernetes, Terraform, Docker, Vault, Consul, istio, private cloud, concourse-CI, EFK, Prometheus, Grafana, Firebase
  • Methodologies: Agile, Scrum, Kanban, TDD, BDD, Pair-Programming

 

Qualifications:

 • 5+ years of experience as Software Developers who have a experience across a variety of programming languages, such as: Go, Java (Spring Boot), Scala, .net Core, Python
 • Familiar with tools, sucha as: Kubernetes, Terraform, Docker, Vault, Consul, istio, private cloud, concourse-CI, EFK, Prometheus, Grafana, Firebase
 • Have an understanding of distributed systems and cloud computing alongside an appreciation of automation and the DevOps culture
 • Schould have value the importance of code quality and software development best-practice, whilst being passionate about technology and enjoy working collaboratively within a team

 

What you get by being a part of the INCAT team:

 • Lack of corporate structures and a positive atmosphere at work
 • Promotion possibilities and professional self-development offered through our training budget program
 • Work in small teams under experienced leadership
 • Stable long-term employment
 • The necessary tools for an effective work environment
 • Support at every stage of your work
 • Flexible working hours
 • Possibility of partial remote work

 

Benefits:

 • Training budget
 • Free medical coverage (Medicover)
 • Co-financing of life insurance
 • Partial funding of MultiSport Plus
 • Financial support for language learning (English and/or German)
 • MyBenefit Cafeteria, account powered by points can be used for any purpose
 • Employee referral bonus

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Incat sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Braniborska 40, 53-680 Wrocław, KRS 0000599310.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi:
a) drogą elektroniczną biuro@incat.com.pl lub
b) drogą korespondencyjną na adres Incat sp z o.o.,ul. Braniborska 40, 53-680 Wrocław (z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych)
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji, na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podanie danych w zakresie określonym w Art. 221 przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe i stanowi warunek wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Przekazanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Ma Pani/Pan prawo do sprostowania swoich danych, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz uzyskania od administratora dostępu do ich treści. W dowolnym momencie może Pani/Pan zgłosić administratorowi chęć ograniczenia przetwarzania danych, ich przeniesienia lub wnieść o ich usunięcie. W przypadku stwierdzenia naruszenia danych ma Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż 12 miesięcy od przesłania aplikacji na dane stanowisko, chyba, że wyrazi Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby przyszłych rekrutacji. W takim przypadku Pani/Pana dane zostaną usunięte po upływie 3 lat.