Senior Quality Assurance Tester

Senior Quality Assurance Tester

Location: Remote
Form of employment: B2B
Budget: open budget
Number of vacancies: 8

Responsibilities:

 • Creating test scenarios based on software specifications
 • Design and maintenance of automation
 • Development of software tests
 • Documenting the detailed steps to reproduce the defect
 • Test analysis
 • Consultation with engineers, a team of architects and developers, and business analysts to solve problems
 • You will work on the framework of broadly understood cloud solutions.

 

Working with tech stack like:

 • Languages: Go, Java (Spring Boot), Scala, .net Core, Python
 • Tools: Kubernetes, Terraform, Docker, Vault, Consul, istio, private cloud, concourse-CI, EFK, Prometheus, Grafana, Firebas
 • Methodologies: Agile, Scrum, Kanban, TDD, BDD, Pair-Programming

 

The skills we’re looking for:

 • End-to-end outcome testing
 • Trend analysis and process improvement
 • Providing QA guidance and support
 • Being flexible with responsibilities and having a positive attitude towards any changes to role, company/departmental objectives, priorities and targets
 • You have experience in Quality Assurance
 • You enjoy solving problems in a creative way, and aren’t afraid to dig deeper to find solutions
 • You are data-oriented and have a strong attention to detail
 • You have an exceptional understanding of procedures and possibilities to identify gaps
 • You’ve previously implemented a QA framework either from scratch or completed QA-specific change projects.
 • At least 2 years proven software testing experience: automated and manual

 

Technical qualifications:

 • Python
 • Java/JS
 • Espresso – native Android UI automation tooling
 • XCTest / XCUITest – native iOS testing tooling
 • Appium – cross-platform test automation tool for native, hybrid and mobile web and desktop apps
 • Rest-assured / Java – API automation
 • Browser and HTML5 testing
 • Modern applications like Docker, K8s, Consul, Packer
 • REST API solutions
 • Use of at least 1 BDD testing tool (eg Spock, Cucumber), Cucumber preferred
 • Continuous integration environments covering: source code repositories; version control; build creation; unit, integration and system tests.

 

What you get by being a part of the INCAT team:

 • Lack of corporate structures and a positive atmosphere at work
 • Promotion possibilities and professional self-development offered through our training budget program
 • Work in small teams under experienced leadership
 • Stable long-term employment
 • The necessary tools for an effective work environment
 • Support at every stage of your work
 • Flexible working hours
 • Possibility of partial remote work

 

Benefits:

 • Training budget
 • Free medical coverage (Medicover)
 • Co-financing of life insurance
 • Partial funding of MultiSport Plus
 • Financial support for language learning (English and/or German)
 • MyBenefit Cafeteria, account powered by points can be used for any purpose
 • Employee referral bonus

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Incat sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Braniborska 40, 53-680 Wrocław, KRS 0000599310.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi:
a) drogą elektroniczną biuro@incat.com.pl lub
b) drogą korespondencyjną na adres Incat sp z o.o.,ul. Braniborska 40, 53-680 Wrocław (z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych)
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji, na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podanie danych w zakresie określonym w Art. 221 przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe i stanowi warunek wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Przekazanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Ma Pani/Pan prawo do sprostowania swoich danych, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz uzyskania od administratora dostępu do ich treści. W dowolnym momencie może Pani/Pan zgłosić administratorowi chęć ograniczenia przetwarzania danych, ich przeniesienia lub wnieść o ich usunięcie. W przypadku stwierdzenia naruszenia danych ma Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż 12 miesięcy od przesłania aplikacji na dane stanowisko, chyba, że wyrazi Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby przyszłych rekrutacji. W takim przypadku Pani/Pana dane zostaną usunięte po upływie 3 lat.